1. Thanh toán trước bằng chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng

Bước 1: Khách Hàng đặt hàng;

Bước 2: Khách Hàng tiến hành thanh toán trước ;

Bước 3: Hàng Ngoại Nhập 247 kiểm tra Đơn Hàng, xác nhận và chuyển hàng cho khách hàng;

Bước 4: Khách Hàng kiểm tra và nhận hàng từ Hàng Ngoại Nhập 247.

2. Thanh toán khi nhận hàng

Bước 1: Khách Hàng đặt hàng;

Bước 2: Hàng Ngoại Nhập 247 xác thực Đơn Hàng;

Bước 3: Hàng Ngoại Nhập 247 xác nhận thông tin Khách Hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

Bước 4: Hàng Ngoại Nhập 247 kiểm tra Đơn Hàng, xác nhận và chuyển hàng cho khách hàng;

Bước 5: Khách Hàng nhận hàng và thanh toán trực tiếp cho Hàng Ngoại Nhập 247 hoặc đơn vị cung cấp vận chuyển.

Zalo