PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Quy tình thanh toán

Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện tử HangNgoaiNhap247 hỗ trợ Khách Hàng thanh toán thông qua hai hình thức sau đây, Khách Hàng có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng hình thức phù hợp nhất với mình:

1. Thanh toán trước bằng chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng

Bước 1: Khách Hàng đặt hàng;

Bước 2: Khách Hàng tiến hành thanh toán trước ;

Bước 3: HangNgoaiNhap247 kiểm tra Đơn Hàng, xác nhận và chuyển hàng cho khách hàng;

Bước 4: Khách Hàng kiểm tra và nhận hàng từ Hàng Ngoại Nhập 247

2. Thanh toán khi nhận hàng

Bước 1: Khách Hàng đặt hàng;

Bước 2: HangNgoaiNhap247xác thực Đơn Hàng;

Bước 3: HangNgoaiNhap247 xác nhận thông tin Khách Hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

Bước 4: HangNgoaiNhap247 kiểm tra Đơn Hàng, xác nhận và chuyển hàng cho khách hàng;

Bước 5: Khách Hàng nhận hàng và thanh toán trực tiếp cho HangNgoaiNhap247 hoặc đơn vị cung cấp vận chuyển.

  

Zalo